image-login
יוונית אנגלית עברית

הבטחת איכות (QA)

MyWord הינה ספקית מובילה של מוצרי תרגום ולוקליזציה איכותיים. נהלי הבטחת האיכות שלנו מכסים את הפרויקט שלך מתחילתו ועד סופו.

מחלקת הבטחת האיכות של החברה כוללת מומחים עתירי ניסיון המתמחים בבדיקות שפה, פונקציונליות וקוסמטיות. תהליך הבטחת האיכות מבוצע על-ידי מומחה הדובר את השפה הרלוונטית. המשמעות היא, שהמוצר שלך ייבדק באופן יסודי ויתפקד בהתאם לציפיות בכל שפה.

מסמכים ועזרה מקוונת (Help file Online)
תהליך הלוקליזציה של מסמכים כרוך בתרגום, הגהה והכנה לדפוס (DTP). לפני העברת הקבצים לשלב הדפוס ולפני המרתם לקובצי עזרה מקוונת, אנו מוודאים כי הם נקיים משגיאות.

הבטחת האיכות של המסמכים כוללת:
  • בדיקה לשונית - המבוצעת על-ידי מגיה מומחה הדובר את השפה הרלוונטית.
  • בדיקה קוסמטית - המסמך המתורגם נבדק בקפידה על-ידי צוות הבטחת האיכות שלנו, על מנת לוודא כי מומחה ה- DTP התאים כראוי את עימוד המסמך, הגרפיקה וצילומי המסך לשפה החדשה. תהליך זה מבוצע לפני העברת הקבצים לדפוס או לפני המרתם לקובצי עזרה מקוונת.
  • בדיקה פונקציונלית - מיועדת לוודא כי פונקציונליות המסמך והעזרה המקוונת (הפניות מקושרות, היפר-קישורים, תוכן העניינים, אינדקס וכד') תקינות גם בשפה החדשה.

אתרים

אנו יודעים כי אתר האינטרנט הינו חלק אינטגרלי מתדמית החברה שלך. לפיכך, יש לבצע המרה מושלמת של האתר לכל שפה ולהבטיח תפקוד וביצועים שעונים על הציפיות.

הבטחת האיכות של אתרים כוללת:
  • בדיקה לשונית - המבוצעת על-ידי מגיה מומחה הדובר את השפה הרלוונטית.
  • בדיקה קוסמטית - כל אחד מדפי האתר החדש עובר אימות, במטרה להבטיח כי התרגום משמר את המראה והתחושה של האתר המקורי.
  • בדיקה פונקציונלית - מבטיחה כי כל אחד מדפי האתר פועל בצורה חלקה בדפדפנים שונים.


תוכנה

לאחר התרגום והלוקליזציה, צוות הבטחת האיכות שלנו בודק את כל אחת מתכונות התוכנה, על מנת לוודא כי היא פועלת בדיוק כפי שפעלה בשפת המקור. הבטחת האיכות של התוכנה מבוצעת במשרדי הלקוח או מרחוק, בתלות במאפייני הפרויקט.

הבטחת האיכות של התוכנה כוללת:
  • בדיקה לשונית - כיוון שחלק מהטקסט מתורגם כמילים בודדות - "ללא הקשר" (Out of context), וכיוון שלאותה מילה יש מספר תרגומים נכונים בשפת היעד, כל מסכי התוכנה נבדקים על-ידי מגיה מומחה הדובר את השפה הרלוונטית, אשר באחריותו לוודא כי נעשה שימוש במונח המתאים ביותר.
  • בדיקה קוסמטית - כיוון ששפות שונות מתאפיינות באורכי מילים ואורכי משפטים שונים, צוות הבטחת האיכות שלנו מוודא כי הטקסט המתורגם אינו חורג ממגבלת המקום שהוקצה לכל לחצן, תפריט או תיאור כלי  (ToolTip) וכי כל המרכיבים נגישים וניתנים לתצוגה בקלות.
  • בדיקה פונקציונלית - התוכנה המתורגמת נבדקת בקפידה על מנת להבטיח תפקוד נאות, כולל יכולת התוכנה להתמודד עם טקסט בשפות זרות, פקודות חיפוש, מקשים ישירים (Hot keys) ופונקציות נוספות.

הצוות המקצועי שלנו ונהלי הבטחת האיכות הקפדניים של החברה מבטיחים תוצרי תרגום ולוקליזציה באיכות גבוהה ביותר.


!You can count on MyWord
 

התקשרו אלינו

phone

צרו עמנו קשר

שם (*)
הכנס שם
דוא"ל (*)
הכנס מייל
טלפון (*)
הכנס טלפון
ארץ
הערות


בניה וקידום אתר: טופ אינטראקטיב